Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

0240 d42e 500

luhkshuhree:

Yes! Yes! Yes!

Reposted fromdivi divi

August 20 2017

shotman
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaBrainy Brainy
shotman
shotman
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viaBrainy Brainy
shotman
Życie może być proste. Jeśli tęsknisz – powiedz, przyjedź, zaproś.
Jeśli coś ci się nie podoba – przyznaj to.
Jeśli chcesz coś zjeść – zjedz.
Jeśli nie masz pieniędzy – zarób, idź do pracy, sprzedaj stare rzeczy, wynajmij komuś pokój w swoim mieszkaniu.
Jeśli czekasz na telefon – zadzwoń.
Jeśli potrzebujesz uwagi – poproś o nią.
Jeśli chcesz się spotkać – zadzwoń, zaproponuj.
Jeśli chcesz porozmawiać – powiedz, że chcesz porozmawiać.
Jeśli potrzebujesz wolności – wyjedź, porozmawiaj, wyjaśnij.
Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, jeśli męczy cię pytanie – zapytaj.
Jeśli chcesz, by ktoś cię zrozumiał – wyjaśnij.
Jeśli ktoś cię wkurzył, ale tak, że niech zginie marnie – nie żałuj sobie słów.
Jeśli chcesz mieć czas tylko dla siebie – zorganizuj to.
Jeśli chcesz mieć fajną pracę – odejdź ze starej, znajdź nową.
Jeśli chcesz poznać przyjaciół – wyjdź do ludzi.
Jeśli kogoś nie kochasz – powiedz o tym.
Jeśli kogoś kochasz – powiesz o tym.
Jeśli się zgubiłeś – zapytaj o drogę.
Jeśli chcesz iść tańczyć – idź tańczyć.
http://www.tekstualna.pl/zycie-moze-byc-proste/
Reposted fromavooid avooid

August 19 2017

shotman
Reposted fromdoener doener
shotman
6632 4299 500
Reposted frombeauts beauts
shotman
5661 80e4 500
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan
shotman
Reposted fromFlau Flau
shotman
6072 1861
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

August 18 2017

shotman
4738 db90 500
Reposted fromlustzentrum lustzentrum viaBrainy Brainy
2281 efe2

🕇

Reposted fromamatore amatore viaBrainy Brainy
3206 d017
Reposted fromsarazation sarazation viaBrainy Brainy
shotman
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr viablackandwhite blackandwhite

August 17 2017

shotman
2904 5ffe
Bo we dwoje jest lżej.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
shotman
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack

August 16 2017

shotman
shotman
4130 8010 500
Reposted fromohhh ohhh viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl